කිංබානට්තුමා සින්ඩිකා බලන්න ගියා.
" ආහ්...හහ්..හහ්..හා...කම්..කම්..."
 
සින්ඩිකා කිංබානට්තුමාව පිළිගන්න ගමන් කිව්වා.
 
" අත හෝදන් එන්න ප්ලීස්..."
 
සින්ඩිකා ටැප් එක පෙන්නුවා.
 
" මේ සබන්වල SDBS අගය 3% ට වඩා වැඩියි නේද...? හමට හොඳ නෑ නේද...?"
 
කිංබානට්තුමා සබන් කැටේ පෙන්නලා ඇහුවා. 
 
" හීහ්.. හිහ්..හිහ්...හී...ඉ..ඉ.ඊ.. SDBS චුට්ටක් වැඩි වුණාට කමක් නෑ..."
 
සින්ඩිකා කිව්වා. 
 
" ඒ වුණාට මේ විස සබන් නිසා ඇස් පොට්ට වෙන්න පුලුවන්නෙ...."
 
" හීහ්.. හිහ්..හිහ්...හී...ඉ..ඉ....ඊ..චුට්ටක් පොට්ට වුණාට කමක් නෑ...."
 
සින්ඩිකා ගිහින් රෝල්ස් පිඟානකුත් අරගෙන ඇවිත් කිංබානට්තුමාට දුන්නා.
 
" මේවා බැදලා තියෙන්නෙත් අර වස පොල් තෙල්වලින් ද දන්නේ නෑ...."
 
කිංබානට්තුමා බයෙන් සැකෙන් වගෙ කිව්වා. 
 
"හීහ්.. හිහ්..හිහ්...හී...ඉ..ඉ...ඊ.. චුට්ටක් වස කෑවට කමක් නෑ..."
 
සින්ඩිකා කියපි.
 
" වස පොල් තෙල් ගේන සමාගම් මොනවද කියලා කිව්වා නම් ජනතාවට පරිස්සම් වෙන්න පුලුවන් නෙ...."
 
" හීහ්.. හිහ්..හිහ්...හී...ඉ..ඉ...ඊ.. අපෝ බෑ...! එතකොට කොම්පැණි වැටෙනවා..."
 
" ඔයාට සින්ඩිකා කියලා නම දැම්මෙ කවුද ..?"
 
කිංබානට්තුමා කතාව වෙන පාරකට හැරෙව්වා.
 
" හීහ්.. හිහ්..හිහ්...හී...ඉ..ඉ...ඊ..මයි පේරන්ට්ස්ලා...ස්වීට් නම නේද .... හීහ්.. හිහ්..හිහ්...හී...ඉ..ඉ...ඊ.."
 
සින්ඩිකා උඩ පැන පැන හිනා වෙනවා.
 
" ඔව්... ස්වීට් නම..ඒ වුණාට ඔයාට දාන්න තිබුනේ වෙන නමක්..."
 
"හීහ්.. හිහ්..හිහ්...හී...ඉ..ඉ...ඊ.. සින්ඩිකා නැතුව වෙන මොකක්ද මට දාන්න තිබ්බ නම...?"
 
" ගමකා...!"
 
 
(කිංබානට්)
 
 
 
THE LEADER TV 
 
 

 

'ස' ගොනාට අන්දන්න අම්බලන්ගොඩින් මර්වින් කෙනෙක් ?

 

 

 රට හදන්න එන දේශපාලකයෝ දැන් නෑ - 2025 කැම්පේන් එක පරිසරය? -චන්දන ප්‍රසන්න

 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates