කිංබානට්තුමා අද බැසිල් ගැන ලියන්න හිතුවා.
 
මේ කාටූන් එකේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ බැසිල් ය.
 
එපමණකි.
 
 
 
(King Barnet ෆේස්බුක් පිටුවෙන්...)
 
 
 
##########
THE LEADER TV 
වැඩිකළ තෙල් මිලේ සැඟවූ කොමිස් කතාව?
 
ලන්සා 'ස' ට ටොකු දෙද්දී : බැසිල්ටත් කොක්කක්...!
 
 

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58