1900 වසරේ පැවති ප්‍රංශයේ ප්‍රථම ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේදී මහා බ්‍රිතාන්‍යයට පිරිනැමුනු රිදී පදක්කමක් නැවත ප්‍රංශය ට පවරා දී තිබෙනවා.


මේසේ මේ පදක්කමේ අයිතිය ප්‍රංශය ට පවරා ඇත්තේ එම පදක්කම දිනූ පාපැදි ක්‍රීඩකයා පිළිබඳ අලුත් තොරතුරු අනාවරණය වීමෙන් පසුව.

බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසි ලොයිඩ් හිල්ඩබ්‍රෑන්ඩ් (Lloyd Hildebrand) මීට වසර 124කට පෙර පැරිස් නුවර පැවති ප්‍රංශයේ පළමු ඔලිම්පික් ක්‍රිඩා උළෙලේදී කි‌ලෝමීටර් 25 පිරිමි පාපැදි තරගයේ දෙවැනි ස්ථානය හිමිකර ගෙන තිබෙනවා.

Henri Rudeaux et Lloyd Hildebrand recordmens du monde des 50 miles en septembre 1894 2ලොයිඩ් හිල්ඩබ්‍රෑන්ඩ් පැරිස් නුවර පැවති ප්‍රංශයේ පළමු ඔලිම්පික් ක්‍රිඩා උළෙලේදී කි‌ලෝමීටර් 25 පිරිමි පාපැදි තරගයේ දෙවැනි ස්ථානය හිමිකර ගෙන තිබෙනවා.
එහෙත් නව පර්යේෂණයකින් අනාවරණය වී තිබෙන්නේ හිල්ඩබ්‍රෑන්ඩ් උපත ලබා හැදී වැඩුනේ ප්‍රංශයේ බව සහ 1900 පැරිස් ඔලිම්පික් උළෙලට පෙර හා පසුව ඔහු තරග කළේ ප්‍රංශ ක්‍රීඩා සමාජයකට බව යැයි ජගත් ඔලිම්පික් කමිටුව (IOC) පවසනවා.

මේ පදක්කම හිමි රට එංගලන්තයේ සිට ප්‍රංශය ට මාරු කිරීම පිණිස IOC විධායක මණ්ඩලය එකඟ වී තිබෙනවා.

අද මෙන් නොව එදා, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු (NOCs) 1900 පැරිස් ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා ක්‍රීඩකයන් තේරීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වී නැහැ.

 

IOCඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුවක් ගෙවා ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් තරග කරන ස්ථානයේ ජතික සම්මේලනය විසින් තහවුරු කළ බලපත්‍රයේ අංකය යැවීම පමණ යි.
ඒ වෙනුවට ක්‍රීඩකයින් කළේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුවක් ගෙවා ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් තරග කරන ස්ථානයේ ජතික සම්මේලනය විසින් තහවුරු කළ බලපත්‍රයේ අංකය යැවීම පමණ යි.

පදක්කම සඳහා තිබෙන තත්ත්වයේ වෙනසක් සිදුකිරීම පිළිබඳව දැන සිටි බවත් මෙවැනි වාතාවරණයන්හිදී මීට පෙර තමන් ද ප්‍රයෝජන ලබා ඇති බවත් එංගලන්ත කණ්ඩායම ප්‍රකාශ කරනවා.

“අපි පැරිසියේදී පදක්කම නැවත දිනා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා” යනුවෙන් එංගලන්ත ඔලිම්පික් කණ්ඩායම පවසනවා.සටහන :

warnan Gunasekara
(වර්නන් ගුණසේකර)
ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

worky sin

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image