පුද්ගල සංවර්ධනය, මනෝ උපදේශනය, අභිප්‍රේරණය වගේ විෂයයන් හරිම ජනප්‍රියයි.ජනතාව මෝටිවේට් කරන අප්පච්චිලා, මෑණියන්ලා, නැන්දලා, අයියලා, අක්කලා විතරක් නෙවෙයි පූජ්‍යයන් සහ පූජකයන් ද රට හැම තැනම.


ඇත්තටම තවත් පුද්ගලයෙකුට වෙනත් පුද්ගලයෙක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? මෝටිවේට් කරන්න පුළුවන්ද?


මේ මෝටිවේටර්ස්ලා කරන්නෙ ඇත්තක්ද? නැත්නම් බොරුවක්ද?


මෝටිවේෂන් කිය කියා ජනතාව ඇන්දීමක් ද මේ කරන්නෙ.?


පුද්ගල සංවර්ධනය, මනෝ උපදේශනය, අභිප්‍රේරණය ආදී විෂයයන් පිළිබඳ සුවිශේෂී අත්දැකීම් ඇති, ප්‍රවීණ දේශක කැළුම් වැලිගම දක්වන අදහස් අහන්න. බලන්න. ඊට පස්සෙ හිතන්න.Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්