ලෝකවාසී ඉස්‌ලාම් බැතිමතුන් මහත් හරසරින් සමරන රාමසාන් දිනය අදට යෙදී තිබේ.

රාමසාන් මාසයේ උපවාස ආරක්‍ෂා කිරීමෙන් පසුව නවසඳ දැකීමෙන් පසුව උදාවන රාමසාන් දිනයට යෙදේ.

ලෝකවාසී ඉස්‌ලාම් බැතිමතුන් විසින් සමානාත්මතාවයේ දිනය හෙවත් ඊදුල් ෆිතර් උත්සවය සමරන අතර රාමසාන් උත්සවය ශ්‍රී ලංකාවාසී ඉස්ලාම් බැතිමතුන් විසින් හරසරින් සමරනු ලබයි.

රාමසාන් උපවාසයේ අවසානය


ඊද්-අල්-ෆිතර් යනු මුස්ලිම්වරුන් විසින් උතුම් වූ රාමසාන් මාසයේ උපවාස ශීලය අවසන් කරමින් ෂව්වාල් මාසයේ පලමු වන දිනයේ කරන්නා වු සැමරුමයි.

මෙම දිනයේ අළුයම නැමදුමට පසුව දිය නෑමෙන් පසු අළුත් ඇඳුම්වලින් සැරසී ඊද් නැමදුම සඳහා මුස්ලිම්වරු ගමේ මස්ජිදය හෝ එළිමහන් ස්ථානයක් කරා යති.
එහිදී සාමුහිකව ඊද් නැමදුමෙහි යෙදෙන මුස්ලිම්වරුන් එය අවසන්වු පසු නිවසට පැමිණ ඥාති හිත මිතුරන් සමග සතුට බෙදා හදා ගනිමින් ඊද් සැමරුමහි සතුට සමරති.

ඉන්පසුව තම වැඩිහිටියන් සහ ඥාතීන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් ඔවුන් සමග සතුට බෙදාහදා ගනිමින් ඔවුන්ටද විශේෂයෙන් සුභපැතිම සිදුකර නිවසට පැමිණ පවුලේ සමාජිකයින් සියලුම දෙනා සමඟ සම්ප්‍රදායිකව දිවා අහාරය ගැනිම සිදුකරයි.

රාමසාන් උපවාසයේ සිදුවූ අඩුපාඩු ඉවත්කර සම්පූර්ණ පවිත්‍ර කර ගැනීමට "සකතුල් ෆිත්රා" නම් දුප්පත් අසල්වැසියන්ට ධාන්‍ය ලබාදිම හැඳින්විය හැක.

රාමසාන් මස ආරම්භයේදීම ෆිත්රා දිය හැකිය. නමුත් ෂවිවාල් මස පළමු දින ඊදුල් ෆිත්ර් සලාතය සඳහා මස්ජිදයට යාමට පෙර එය දීම විශේෂිත වන්නේය.

ෆිත්රා දීම අප රටේ නම් සහල්වලින් සිදුකළ හැකිය. පවුලේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් සහ මෙහෙකාර, තම පාලනයට වූ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් එක් අයෙකුට පුරවා සහල් සේරු 2ක් හෝ කපා සේරු දෙකහමාරක් දිය යුතුය. එය ඔබේ ඥාතීන්, අසල්වැසියන් හෝ දිළිඳු අය වෙත පරිත්‍යාග කිරීම උතුම් බව සඳහන් වේ.

පරිත්‍යාග කිරීමේ මාසයේ නිමාව සටහන් වන ඊදුල් ෆිත්රා දිනය අසල්වාසින් හා එක්ව සහයෝගයෙන් හා සහජීවනයෙන් යුතුව සැමරීම ඉතා වැදගත් බව ඉස්ලාමය පවසයි.

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්