ලංකාවෙ මේ කාලෙ බුදු කෙනෙක් පහල වුනොත් සිද්ද වෙන්නෙ අත් අඩංගුවට පත්වෙන්න.


 බෞද්ධයා මේ තරම් හිංසාකාරී වුනේ කොහොමද ?

බුදුන්ගේ දහම අවසන් කරන්නට මුල්වෙන්නෙත් බුදු දහම රකින්න එන බෞද්ධ භික්ෂූන්ම නොවේද ? 

  

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image