මීයා රනිල්ගෙ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ද? 


ජාජාබෙට ගහන්න කරපු වැඩක්ද? 

රටේ අන්තිම බලාපොරොත්තුවට කෙලවෙයිද?  

මීයාට මිනිස්සු බනින්නෙ ඇයි? 

මෙකී නොකී මීයා ගැන තොගයක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන වීඩියෝවක්

. 


worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image